Eğitim Anlayışımız

Dünya hızla evrilirken iş potansiyeli de aynı hızla değişmekte, yetişmekte olan gençlerin yeni görevlere ve karşılaştıkları zorluklara uyum sağlayabilecek nitelikte olmaları gerekmektedir. İleri nesiller teknolojik kaynaklardan yararlanma becerilerini, yaratıcılıklarını ve duygusal zekalarını kullanarak yeni ürün ve sistemler üretebilen ve bunu iş birliği içinde yapabilen takım oyuncuları olacaktır.

Hedefimiz özgür ve eleştirel düşünebilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, merak eden, bilgi üreten ve bilgiyi en etkin şekilde kullanabilen, ulusal kültürüne ve değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, farklı kültürleri tanıyan ve farklılıklara saygı duyan, çevreye ve toplumun gereksinimlerine duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmek.

Güçlü Kadro

Çocuklarımız başarılı bir geleceğe doğru ilerlerken yanlarında güçlü bir eğitim kadrosu olacak. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarında yıllarca öğretmenlik ve yöneticilik yapmış değerli eğitimciler öğrencilerimizin hayatlarına dokunmak üzere okulumuzun çatısı altında buluştu.

Yaşam Becerileri

Öğrencilerimizin yaşadıkları dünyayla ilgili becerilerini geliştirebilmek, okulla günlük yaşam arasında bir bağ kurabilmek ve farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri bir araya getirmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda çok çeşitli ders ve etkinlik programları tasarlandı.

Bütünsel Eğitim Yaklaşımı

Anaokulu (3 yaştan itibaren), ilkokul ve ortaokul olarak eğitim hayatına başlayan İleri Nesil Okullarının çift dilli ve çok kültürlü eğitim modeli öğrencilere teknolojik kaynaklar ve çağdaş öğretim yöntemleriyle zenginleştirilmiş bir müfredat sunuyor.

Eğitime bütünsel bir yaklaşımla, her çocuğun farklı ve kendine özgü bir doğası olduğunu kabul ederek oluşturduğumuz sistemde, öğrencilerimizin akademik donanımı ve bilişsel gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimlerini de önemsiyor, kendi eğilimlerini en doğru şekilde keşfetmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara olanak tanıyoruz.

Bu amaçla ilgi ve yetenek alanları doğrultusunda farklı spor ve sanat dallarıyla tanışmalarını, kendilerini en rahat şekilde ifade edebildikleri etkinliklerle gelişmelerini ve sağlıklı, özgüvenli, yaratıcılıklarıyla hayata renk katan bireyler olabilmelerini hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla bütün derslerin aynı derecede önem taşıdığına ve her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir alanın olduğuna inanıyoruz.

Mutlu Okul Toplumu

Mutlu çocuk, mutlu öğretmen, mutlu aile bizim okul kültürümüzün temelini oluşturuyor. “Yalnızca mutlu çocuk öğrenir” inancından yola çıkarak oluşturduğumuz stresten uzak öğrenme ortamında, akademik anlamda donanımlı bireyler yetiştirirken eğitimcilerin ve öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri mutlu bir okul toplumu yaratıyoruz. Öğrenci öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenirken öğretmenin ona en doğru şekilde rehberlik etmesini sağlıyoruz.

Kampüsümüz


İstanbul’un en yeşil bölgesinde, Çekmeköy ormanlarına komşu olan kampüsümüz, doğa ile iç içe bir eğitim olanağı sunuyor.

Toplam 10.000 m2 kapalı alanda öğrencilerimizin tüm gereksinimlerini karşılayacak derslikler, laboratuvarlar, etkinlik alanları, kapalı spor salonu ve yarı olimpik bir yüzme havuzu yer alıyor.

İleri Nesil Okulları dünyanın en temiz ve çevre dostu enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor, su arıtma sistemleriyle de doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıyor. Çevre dostu bir okul olan İleri Nesil Okullarında öğrenciler doğayla uyumlu yaşama bilincini erken yaşta kazanıyor.

Öğretmen Eğitimlerimiz

Pearson , “Kişilerin öğrenme yoluyla hayatlarını daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmak” vizyonuyla dünyanın en büyük eğitim çözümleri sağlayıcısıdır.

“Gelecek Nesil Öğrenme” vizyonuna liderlik eden Pearson, İleri Nesil Okullarında öğretmenlerin sürekli gelişimini destekliyor. Böylelikle sürekli öğrenen öğretmen profili, Pearson Öğretmen Eğitimi ve Liderlik Akademisinin önderliğinde gerçekleştirilen düzenli öğretmen ve yönetici eğitimleriyle hayata geçiyor.

Global Scale of English Ecosystem
Global Dil Ölçeği Ekosistemi

Deneyimli öğretmenlerimiz tarafından uygulanacak olan Pearson İngilizce Ekosistemi, Pearson Global Dil Ölçeği’ne dayalı bütünsel bir eğitim sistemidir. Eğitim programı, eğitim materyalleri, öğretmen eğitimi ve ölçme-değerlendirme bileşenlerinden oluşan bu model tutarlı, ölçülebilir ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım sergiler. Dünya çapında İngilizce eğitiminde seviye ve ilerleme kriteri olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kullanılmaktadır. Global Dil Ölçeği Ekosistemi, bu çerçeve temel alınarak hazırlanan yeni bir ölçekle, öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini yaş gruplarına uygun kazanımlar bazında değerlendirme ve kişiselleştirilmiş bir öğretim ortamı oluşturma olanağı sunuyor.

TOP